Dịch vụ

Dịch vụ môi giới

custom-broker-1

Dịch vụ môi giới

  • Hoạt động bởi các chuyên gia về xuất nhập khẩu.
  • Tư vấn các quy định về luật thương mại toàn cầu.
  • Tránh các chi phí phát sinh và việc chậm trễ hàng của khách.
  • Tư vấn chuẩn bị các tài liệu cần thiết